www.recyclechon.com=> นานาสาระ -> คัดของเก่า ขยะรีไซเคิลอย่างไรให้ขายได้ราคา


คัดของเก่า ขยะรีไซเคิลอย่างไรให้ขายได้ราคา

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 6195 คน

คัดของเก่า ขยะรีไซเคิลอย่างไรให้ขายได้ราคา


รายละเอียด

คัดของเก่า ขยะรีไซเคิลอย่างไรให้ขายได้ราคา

ประเภท : นานาสาระ

คัดของเก่า ขยะรีไซเคิลอย่างไรให้ขายได้ราคา

(เพื่อน) วันก่อนเอา ของเก่าไปขายเต็มเที่ยวรถกะบะ ได้แค่ 200 บาทเอง ได้น้อยมากเลย
(ผม) แล้วเอาไปขายได้คัดแยกหรือปล่าว
(เพื่อน) ไม่ได้คัดหรอก เก็บๆรวมใส่รถแล้วเอาไปขายเลย
(ผม) นั่นไง
    เป็นบทสนทนาระหว่างผมและเพื่อน เกี่ยวกับการเอาของเก่าไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า แต่เมื่อไปขายปรากฎว่าได้ราคาถูก เงินที่ได้มาน้อย เสียความรู้สึก อันที่จริงผมก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้ เคยทั้งเป็นผู้ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า และตอนหลังก็มาเป็นผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าเองจึงเข้าใจ และอยากจะอธิบายให้เพื่อนได้เข้าใจการให้ราคาในร้านรับซื้อของเก่า

ส่วนที่มีผลกับราคารับซื้อของเก่าคือ

  1. การคัดแยกขยะ หากเราคัดแยกขยะ ของรีไซเคิลให้เรียบร้อยแยกเป็นหมวดหมู่ เช่น พลาสติกใส พลาสติกสี กระดาษลัง เศษกระดาษ แยกเรียบร้อย ร้านรับซื้อของเก่าจับชั่งน้ำหนักได้เลย ก็จะได้ราคาปกติที่ตั้งไว้ หากใส่ปนกันมารวมกันไปหมด เช่นพลาสติกรวมกับเศษกระดาษ ขวดแก้วต่างๆ ก็จะถูกตีเป็นราคาเหมา จะอยู่ที่ประมาณราคา 1 บาทต่อกิโลกรัม ราคาจะต่างกับการคัดแยกของออกมาเป็นหมวดหมู่มาก
  2. ราคาของเก่า ณ.ปัจจุบัน หากเป็นช่วงเศรษฐกิจดีราคาของเก่าก็จะดี แต่หากเศรษฐกิจไม่ดีราคาของเก่าก็จะถูก เพราะว่าความต้องการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลน้อยลง ราคาก็ลงตามกลไกตลาด

    การกำหนดราคาของเก่า ของร้านรับซื้อของเก่า

การกำหนดราคานั้นจะเป็นการกำหนดราคามาเป็นทอดๆ อย่างกรณีเศษเหล็ก เตาหลอมเหล็กก็จะกำหนดราคาซื้อเข้าเตาหลอมว่าเป็นราคากี่บาทต่อกิโลกรัม ให้กับทางตัวแทนส่งเหล็ก (ปกติเตาหลอมเหล็กจะไม่ซื้อเหล็กโดยตรงกับร้านรับซื้อของเก่า เพราะจะเครดิตกับทางตัวแทน เมื่อครบดิวก็จะมาเคลียร์เงิน ส่วนตัวแทนจะสำรองจ่ายเงินสดให้กับร้านรับซื้อของเก่า) ตัวแทนส่งเหล็กก็จะหักกำไรจากร้านรับซื้อของเก่า ปกติก็จะหักอยู่ประมาณ 0.20 บาท เมื่อร้านรับซื้อของเก่าได้ราคาจากตัวแทนส่งเหล็กก็จะหักราคาซื้อจากลูกค้า ปกติเหล็กหนาก็จะหักอยู่ประมาณ 0.80 บาท ส่วนเหล็กบางก็จะหักอยู่ 1.40 บาท เพราะการส่งเหล็กบางนั้นจะเปลืองค่าขนส่ง  กรณีของพลาสติกหรือเศษกระดาษก็จะเหมือนๆกัน
  ดังนั้นหากเพื่อนๆเอาของเก่าไปขาย หากต้องการได้ราคาดี ก็ควรคัดแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความง่ายในการทำงานของร้านรับซื้อของเก่า ก็จะได้ราคาดี หวังว่าเป็นจะได้ราคาดีในการขายของเก่านะครับ
  เมื่อวันที่ : 2020-04-27 08:56:40


โทร : 083-447-5799 คุณนพดล , 085-900-5698 คุณณัฐณิชา
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน