www.recyclechon.com=> นานาสาระ -> การคัดแยกขยะในบ้าน เพื่อขายให้ ร้านรับซื้อของเก่า


การคัดแยกขยะในบ้าน เพื่อขายให้ ร้านรับซื้อของเก่า

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 22500 คน

การคัดแยกขยะในบ้าน เพื่อขายให้ ร้านรับซื้อของเก่า


รายละเอียด

การคัดแยกขยะในบ้าน เพื่อขายให้ ร้านรับซื้อของเก่า

ประเภท : นานาสาระ

 การคัดแยกขยะในบ้าน เพื่อขายให้ ร้านรับซื้อของเก่า จริงๆแล้วขยะในบ้านมีหลายชนิด มีทั้งที่เป็นอันตราย บางอย่างก็นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือนำไปขายได้   ถ้าแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆแบ่งเป็น3 ชนิดคือ 1.ขยะเปียก พวกเศษอาหาร เปลือกผลไม้ต่างๆ 2.ขยะอันตราย เช่นหลอดไฟ แบตเตอรี่โทรศัพย์ ถ่าน เป็นต้น 3.ขยะรีไซเคิล พวกกระป๋อง ขวดน้ำดื่ม ขยะพวกนี้จะขายได้ วันนี้เราพูดเรื่องขยะรีไซเคิลเพื่อขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า
   ขยะรีไซเคิลเพื่อขายให้กับร้านรับซื้อของเก่านั้นมีหลายอย่างที่ขายได้ สำคัญคือเราต้องแยกและเก็บให้เป็นหมวดหมู่ จะขายได้ราคาครับ โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆอีกคือ
  • กระดาษ
               หนังสือพิมพ์  ทำการจัดเก็บหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้ว เก็บให้เป็นหมวดหมู่ มัดให้เรียบร้อย
               กระดาษลัง ทำการแกะกล่อง พับ แล้วมัดให้เรียบร้อย ราคาก็จะดีครับ
               กระดาษขาวดำ คือ กระดาษ A4 ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป จัดเก็บใส่กระสอบหรือกล่อง แยกเฉพาะขาวดำอย่างเดียว จะได้ราคาครับ
               กระดาษทั่วไป 
  • ขวด นั้นหากทำการใส่ลัง แยกขายเป็นชนิดก็จะได้ราคา ที่นิยมใส่ลังคือ ขวดเบียร์ลีโอ เบียร์ช้าง ขวดน้ำปลาเป็นต้น ส่วนที่เหลือก็แยกเป็นขวดขาว ขวดแดง หากปนสีกันร้านรับซื้อของเก่าจะซื้อราคาถูกครับ
         http://recyclechon.com/pic_keep/38.jpg
  • พาสติกขวดน้ำต่างๆ  แยกเป็นชนิด ก็จะได้ราคาครับ คือขวดขุ่น ขวดใส และพาสติกสีรวมครับ
      
  • กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องสังกะสีก็ทำการแยกให้เป็นชนิด ก็จะดีครับ
การจะคัดแยกขยะรีไซเคิลขายให้กับร้านรับซื้อของเก่านั้น หลักๆเลยคือแยกเป็นชนิด จัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการจัดเก็บ เพื่อที่ว่าร้านรับซื้อของเก่าไม่ต้องเสียเวลาคัดแยกอีกที หากทำเช่นวิธีที่แนะนำการขายจะได้ราคา


  เมื่อวันที่ : 2015-03-16 10:20:37


โทร : 083-447-5799 คุณนพดล , 085-900-5698 คุณณัฐณิชา
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน