www.recyclechon.com=> นานาสาระ -> กระแส ร้านรับซื้อของเก่า


กระแส ร้านรับซื้อของเก่า

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 11619 คน

กระแส ร้านรับซื้อของเก่า


รายละเอียด

กระแส ร้านรับซื้อของเก่า

ประเภท : นานาสาระ

        กระแส ร้านรับซื้อของเก่า จากอาชีพร้านรับซื้อของเก่าที่เคยนิยมทำกันมากๆเมื่อปี 2553-2557 มีหลายๆคนจับตามอง และอยากทำกัน จนมีคำเอ่ยที่ว่า "ทำอาชีพร้านรับซื้อของเก่า ไม่มีวันขาดทุน ของขายได้ทุกตัว "มาวันนี้ ปี2558 เรามาดูกันว่า สถานการณ์เป็นอย่างไร
        จากปี 2558นี้ กระแสภาวะเศรษฐกิจโลก และภายใประเทศ ส่งผลทำให้ภาคอุตสาหกรรมไม่ดี ปัญหาค่าแรงสูง เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตบางอุตสาหกรรม การส่งออกของสินค้ารีไซเคิลตกต่ำ ขาดแคลนแรงงาน ปัญหาต่างๆทำให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าหลายๆแห่งเริ่มมีปัญหา ต้องมีการปรับตัวเพื่อธุรกิจ  มาวันนี้คำพูดที่ว่า  "ทำอาชีพร้านรับซื้อของเก่า ไม่มีวันขาดทุน ของขายได้ทุกตัว " ผมว่าไม่จริง     มาวันนี้คำพูดที่จริงๆคือ" การลงทุนมีความเสี่ยง  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนตัดสินใจลงทุน" จะลงทุนทำอะไรควรคิดให้ดีๆ คิดให้รอบครอบ
       ปี2558 นี้ กระแส ร้านรับซื้อของเก่า ค่อนข้างตกต่ำ ต้องประคองตัว ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด เพื่อธุรกิจ หวังว่าผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าหลายๆท่านโชคดีนะครับ
       


  เมื่อวันที่ : 2015-06-09 14:22:21


โทร : 083-447-5799 คุณนพดล , 085-900-5698 คุณณัฐณิชา
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน