www.recyclechon.com=> ข่าววงใน รับซื้อของเก่า -> จับตามอง รถไฟความเร็วสูง


จับตามอง รถไฟความเร็วสูง

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 4564 คน

จับตามอง รถไฟความเร็วสูง


รายละเอียด

จับตามอง รถไฟความเร็วสูง

ประเภท : ข่าววงใน รับซื้อของเก่า

จับตามอง รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน
   เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562  สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน คือสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิและอู่ตะเภา โดยเป็นพิธีลงนามระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย และกลุ่มกิจการร่วมการค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตร พร้อมกันยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนโครงการ รถไฟความเร็วสูง โดยโครงการนี้จะเชื่อมทั้ง 3 สนามบิน โดยมีระยะทางรวม 220 กิโลเมตร มีทั้งหมด 9 สถานี ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคตะวันออก eec เป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีมูลค่าถึง 200000 กว่าล้านบาท ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน 50 ปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างนี้ เพราะว่าเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง โดยคาดว่าช่วงการก่อสร้างน่าจะมีการจ้างงานกา่า16000อัตรา และเกี่นวกับธุรกิจมากกว่า100000 อัตรา
    สำหรับประชาชนทั่วไปน่าจะเป็นผลดีในด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจขยายโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวก อำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนให้มาลงทุนในเขตภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อันดีของประชาชนที่อยู่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจ EEC   
   ส่วนผู้ประกอบการรีไซเคิลและ
กลุ่มร้านรับซื้อของเก่านั้น น่าจะได้รับประโยชน์สำหรับโครงการนี้ เหล็ก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับโครงการ  น่าจะมีแนวโน้มในการปรับตัวของราคาเศษเหล็กสูงขึ้น แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ถดถอยเลยก็ว่าได้ของเศษเหล็ก  ไม่มีแนวโน้มว่าราคาเศษเหล็กจะปรับราคาขึ้นง่ายๆ  มีแต่ราคาทรงๆและทรุด อันมีผลมาจากเศษเหล็กจากประเทศจีนทะลักเข้ามาในราคาที่ถูก ราคาเศษเหล็กหน้าเตาหลอมไม่สูง  ทำให้ราคาเศษเหล็กยังไม่ปรับตัวดีขึ้นเท่าที่ควร  ถ้าภาครัฐเข้ามาช่วยในการจำกัดการนำเข้าเศษเหล็กให้อยู่ในเกณฑืที่เหมาะสมและหันมาใช้เศษเหล็กภายในประเทศให้มากสำหรับโครงการใหญ่นี้  น่าจะผลดีและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไปในตัว สำหรับผู้ประกอบการรีไซเคิลและร้านรับซื้อของเก่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญ  วัดสายป่านและปรับเทคนิคทางการตลาดกันเลยทีเดียวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจรีไซเคิลและรับซื้อของเก่า หวังลึกๆว่าจะได้ประโยชน์สำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้


  เมื่อวันที่ : 2019-10-31 09:26:44


โทร : 083-447-5799 คุณนพดล , 085-900-5698 คุณณัฐณิชา
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน